Vizitë e kryetarit dhe nënkryetarit të OVK-së në FMV dhe UPMVSh