Kryesia e OVK-së

Hasan Limani

Nënkryetar

Fitim Ahmeti

Anëtar i Kryesisë

Agim Beqa

Anëtar i Kryesisë

Jusuf Kovaçi

Anëtar i Kryesisë

Mirlinda Cani

Anëtare e Kryesisë

Dardan Pozhegu

Anëtar i Kryesisë

Bledion Rushiti

Anëtar i Kryesisë

Faton Sferka

Anëtar i Kryesisë

Isamedin Sopa

Anëtar i Kryesisë

Shaip Sylqiq

Anëtar i Kryesisë