Kryesia e OVK-së

Hasan Limani

Nënkryetar

Florik Haxhikadrija

Anëtar i Kryesisë

Fitim Ahmeti

Anëtar i Kryesisë

Mirlinda Cani

Anëtare i Kryesisë

Ali Halili

Anëtar i Kryesisë

Kreshnik Rugova

Anëtar i Kryesisë

Avni Kadriu

Anëtar i Kryesisë

Elbasan Ibriqi

Anëtare i Kryesisë

Turhan Nila

Anëtar i Kryesisë

Shaip Sylqiq

Anëtar i Kryesisë