Adresa

25. Rr “UÇK”, 2-1, Prishtinë​

Telefoni

+383 44 146 149​

E-mail

[email protected]

Web

www.odavet.org