Nga takimi i kryesisë së OVK-së me OJQ “Kosovo Small Animal Veterinary Association”