Ms. sci. Mentor BARANI, DMV – Administrator

Oda Veterinare e Kosovës
Adresa: 25. Rr “UÇK”, 2-1, Prishtinë
Tel: +383 43 766678 & +383 44 146 149
e-mail: [email protected]
Web: www.odavet-ks.org